Εισαγωγή στην εκπαίδευση STEM

Κύκλος Μαθημάτων

Εισαγωγή στην εκπαίδευση STEM

Μαθήματα

6

Διάρκεια

3 ώρες

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε τη παιδαγωγική μέθοδο STEM στην οποία μαθητές και μαθήτριες εκπαιδεύονται στους τομείς της επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, μαθαίνουν να αξιοποιούν την τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία και εισάγονται στην εκμάθηση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Μέσα από τις δραστηριότητες της ενότητας θα συνεργαστούμε σε ομάδες με στόχο να μάθουμε πως η εκπαίδευση STEM μπορεί να κάνει τα μαθήματα μας πιο συναρπαστικά.

 

  • Λίστα Μαθημάτων
    Σύνολο: 6 Μαθήματα
  • 10 λεπτά
  • 10 λεπτά
  • 25 λεπτά
  • 45 λεπτά
  • 45 λεπτά
  • 45 λεπτά