Εισαγωγή στην εκπαίδευση STEM

Στην παρούσα εισαγωγή, παρουσιάζονται ορισμένες βασικές έννοιες της εκπαίδευσης STEM. Μέσα από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν βιωματικά τους πυλώνες που την αποτελούν (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και εξοικειώνονται με την επιστημονική μέθοδο και το Design Thinking, ενώ παράλληλα συνεργάζονται και απομυθοποιούν την έννοια του λάθους.