Φωτεινός παντογνώστης

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να φτιάξουν ένα “φωτεινό παντογνώστη”, χρησιμοποιώντας τις αρχές της Φυσικής και ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 45 λεπτά, όπου τα 35 αξιοποιούνται στην κατασκευή του “φωτεινού παντογνώστη” και τα 10 στη δοκιμή και την αξιολόγηση των κατασκευών από όλες τις ομάδες, καθώς και στη συζήτηση βασικών εννοιών. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν, με βιωματικό τρόπο, έννοιες όπως το ηλεκτρικό κύκλωμα και τα στοιχεία που το αποτελούν.