Ας προστατέψουμε τον αστροναύτη

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να χωριστούν σε ομάδες, να συνεργαστούν και να προστατέψουν έναν “αστροναύτη” που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη διαστημοσυσκευή λίγο πριν τη συντριβή της. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 45 λεπτά, όπου τα 30 αξιοποιούνται στην κατασκευή των προστατευτικών για τη διαστημοσυσκευή, τα 10 στη δοκιμή και την αξιολόγησή των κατασκευών από όλες τις ομάδες και τα 5 στη συζήτηση βασικών εννοιών. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με φυσικές έννοιες, βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά, ώστε να τις κατανοήσουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.