Συναγερμός σεισμού

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να φτιάξουν ένα συναγερμό σεισμού, χρησιμοποιώντας τις αρχές της Φυσικής και ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 45 λεπτά, όπου τα 30 αξιοποιούνται στην κατασκευή του συναγερμού και τα 15 στη δοκιμή και την αξιολόγηση των κατασκευών από όλες τις ομάδες, καθώς και στη συζήτηση βασικών εννοιών. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν με βιωματικό τρόπο έννοιες, όπως οι φυσικές καταστροφές (σεισμός) και το ηλεκτρικό κύκλωμα και αντιλαμβάνονται πώς η επιστήμη δίνει εργαλεία για τη μελέτη του κόσμου.