Ο ψηλότερος πύργος

Στην παρούσα δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να χωριστούν σε ομάδες, να συνεργαστούν και να φτιάξουν τον ψηλότερο πύργο από τραπουλόχαρτα πάνω στον οποίο μπορεί να σταθεί ένα αντικείμενο. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 25 λεπτά, όπου τα 15 αξιοποιούνται στην κατασκευή των πύργων και τα 10 στην αξιολόγησή τους από όλες τις ομάδες και τη συζήτηση βασικών εννοιών. Έτσι, θα έρθουν σε επαφή με την εκπαίδευση STEM, αλλά και με έννοιες μηχανικής και φυσικής, βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά, ώστε να τις κατανοήσουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.