Πολιτική απορρήτου

Προστασία ιδιωτικότητας & προσωπικά δεδομένα

1. Εισαγωγή

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.vodafonegenerationnext.gr.

1.1 Ποιοι είμαστε

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών», μέλος του Ομίλου Vodafone, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα, αρ. 1-3, ΤΚ 15231 (εφεξής καλούμενη ως η «Vodafone»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, έχει ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στο site αυτό.

1.2 Οι αρχές μας

Η Vodafone δεσμεύεται να σέβεται το απόρρητό σας. Λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητο, την ασφάλεια και εν γένει τη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών.

1.3 Πώς να επικοινωνείτε μαζί μας

Η γνώμη σας έχει σημασία για εμάς – εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις – απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να μας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση data.privacy.gr@vodafone.com.

2. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Vodafone συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τα οποία είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης (επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης). Περαιτέρω, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλες νομιμοποιητικές βάσεις, όπως η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone και η συμμόρφωσή της με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων,  η Vodafone συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν οι χρήστες:

•   Επισκέπτονται ή πλοηγούνται στην ιστοσελίδα.
•   Συμμετέχουν σε έρευνες ή παρέχουν τα στοιχεία τους για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς που διενεργούνται μέσω της ιστοσελίδας.
•   Εγγράφονται, παρέχουν τα στοιχεία τους και συμμετέχουν στην παρακολούθηση εξ αποστάσεων εκπαιδευτικών σεμιναρίων (webinars/online classrooms).
•   Εγγράφονται, παρέχουν τα στοιχεία τους και συμμετέχουν στην  παρακολούθηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών, όπως το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών «STE(A)M | Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά».
•   Εγγράφονται στην ιστοσελίδα και παρέχουν το email τους,  προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις για νέο εκπαιδευτικό υλικό, την πορεία του διαγωνισμού, την εξέλιξη του προγράμματος.
•   Ζητάνε πληροφορίες ή επικοινωνούν μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων.
 

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνικές, μέσω των οποίων συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας.  Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον τρόπο να εξαιρεθείτε, ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική cookies».

3. Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Στη Vodafone πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως:

3.1 Για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα και την χρήση των υπηρεσιών της.

Για παράδειγμα η Vodafone επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση και χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας, τη συμμετοχή των χρηστών στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους διαγωνισμούς που διοργανώνει, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματα των χρηστών.

3.2 Για σκοπούς ανάλυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Συλλέγουμε ανώνυμες, συγκεντρωτικές πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας. Καμία από αυτές τις αναλύσεις δε συνδέεται με εσάς με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Στις πληροφορίες που συλλέγουμε συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

•   Δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή, την επιβεβαίωση της εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού  χρήστη καθώς και για τη λήψη των σχετικών ενημερώσεων, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) και κατηγορία χρήστη (μαθητής άνω των 15, καθηγητής, γονέας μαθητή κάτω των 15, άλλο), προαιρετικά δε ειδικότητα του καθηγητή, τάξη φοίτησης και προτίμηση σε μαθήματα ενδιαφέροντος.
•   Δεδομένα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς, καθώς επίσης και την εγγραφή και παρακολούθηση των εξ αποστάσεως σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, όπως Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, email. Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών «STE(A)M | Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά» τα ως άνω δεδομένα θα διαβιβαστούν στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, με σκοπό την παράδοση των μαθημάτων, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των συμμετεχόντων. 
•   Πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από το κινητό ή τον υπολογιστή, και ως εκ τούτου τις επισκεπτόμενες σελίδες.
 

Η ιστοσελίδα μας ΔΕΝ συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των δέκα πέντε (15) ετών, ιδίως δε διευκρινίζεται ότι το όνομα και τα στοιχεία email που δηλώνονται κατά την εγγραφή αντιστοιχούν στο όνομα και email είτε μαθητή άνω των δέκα πέντε (15) ετών, είτε καθηγητή, είτε γονέα ή προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα μαθητή κάτω των δέκα πέντε (15) ετών. Στην  περίπτωση μαθητή κάτω των δέκα πέντε (15) ετών είναι απαραίτητο η εγγραφή να πραγματοποιείται από τον γονέα ή το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 

Σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνισμών μέσω της Ιστοσελίδας θα εφαρμόζονται επιπλέον ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθώς και ενημέρωση για την επεξεργασία των  προσωπικών δεδομένων.

 

5. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους άνω σκοπούς επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ/ ενεργή η εγγραφή σας.
Παρέχεται ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα στους χρήστες να προβούν σε απεγγραφή τους μέσω της ιστοσελίδας. 
 

6. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων

Θα διαβιβάσουμε δεδομένα που σας αφορούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό μας ή σε τρίτες εταιρείες εφόσον είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, θα διαβάσουμε δεδομένα σας προς:

•   Την εταιρεία Μ-STAT (ΕΜ-ΣΤΑΤ) Α.Ε. με έδρα επί της οδού Σινώπης 6 Αθήνα, 11527)  που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας για λογαριασμό της εταιρείας μας.
•   Την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «SciCo ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», η οποία εδρεύει επί της  Λεωφ. Κηφισίας 210 στο  Χαλάνδρι Αττικής, με σκοπό την παράδοση μαθημάτων και την αξιολόγηση στο πλαίσιο εξ αποστάσεων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών, που ενεργεί ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
•   Την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΕΑ», που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδό Δημητρίου Παναγέα, με σκοπό την παράδοση μαθημάτων και την αξιολόγηση στο πλαίσιο των εξ αποστάσεων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών, που ενεργεί ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 
•   Το «Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που εδρεύει στην Πάτρα, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οδός Πάροδος Αριστοτέλους, αριθμός 18, με σκοπό την παράδοση μαθημάτων, την αξιολόγηση και την χορήγηση σχετικής πιστοποίησης στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών, που ενεργεί ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
•   Παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων ιστοσελίδας, όπως η εταιρείες Adobe και Google.

 

Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες που ελέγχουν και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Οι ομάδες ασφαλείας μας πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παραπάνω οργανισμών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.

Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα emails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Οι επικοινωνίες που επιχειρούν χρήστες ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η Vodafone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχό της.

Δικαιώματα

Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

•   το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Vodafone και        αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, 
•   το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, 
καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
•   το δικαίωμα διαγραφής, 
•   το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε δώσει στη Vodafone, σε κατάλληλο μορφότυπο, 
•   το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 
•   το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως αναφορικά με τις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας.
•   το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.
 

Οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων  από τα παραπάνω δικαιώματά απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com

Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματα εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων καθίσταται αδύνατη για την εταιρία μας, θα ακολουθήσει αιτιολογημένη ενημέρωση για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημα, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική παραλαβή του αιτήματος.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.