Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς

- - - - - 

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών
11 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια Μαθημάτων
13 Εβδομάδες
Μονάδες ECTS
5.2 Μονάδες
Ημερομηνία Έναρξης - Λήξης Μαθημάτων
15 Φεβ. 2024 - 27 Μαΐ. 2024

Η πιστοποίηση των καταρτιζομένων ακολουθεί μια διαδικασία αξιολόγησης του συνόλου των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που ανέπτυξαν στο πλαίσιο της κατάρτισής τους.

 

 Διαδικασία αξιολόγησης

Οι καταρτιζόμενοι/ες, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη κάθε διδακτικής ενότητας ή κατά τη διάρκεια αυτών καλούνται:

 • Να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις/συζητήσεις.
 • Να συμπληρώσουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τεστ αξιολόγησης / ασκήσεις εμπέδωσης.
 • Να συνεργαστούν και να δουλέψουν σε ομάδες με στόχο να σχεδιάσουν σταδιακά (από την 4η εβδομάδα μέχρι και τη λήξη του Προγράμματος) ένα δίωρο εκπαιδευτικό σενάριο μαθήματος ή σχέδιο εργασίας (τελική εργασία), το οποίο θα αξιολογηθεί από τους εκπαιδευτές/τριες του Προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο παρακάτω πεδίο των Συχνών Ερωτήσεων.
 • Να αξιολογήσουν, ατομικά, δύο εκπαιδευτικά σενάρια μαθήματος ή σχέδια εργασίας άλλων ομάδων (ετεροαξιολόγηση).

 

Η παρακολούθηση θεωρείται επιτυχής και οδηγεί στη λήψη "Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης", εφόσον: 

1. Οι καταρτιζόμενοι/ες θα έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων και των επιπλέον απαιτούμενων δραστηριοτήτων, έχοντας λάβει συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 60%, με βάση τα παρακάτω σταθμισμένα κριτήρια:

 • 10% από τη συμμετοχή σε αλληλεπιδράσεις/συζητήσεις
 • 20% από τα αποτελέσματα των τεστ αξιολόγησης/ασκήσεων εμπέδωσης κάθε εβδομάδας
 • 20% από την ετεροαξιολόγηση
 • 50% από την αξιολόγηση της τελικής εργασίας

2. Οι καταρτιζόμενοι/ες έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον 9 από τις 13 εβδομαδιαίες συναντήσεις.

 

 Διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης

Για όσους και όσες επιμορφούμενους/ες ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση του Προγράμματος και λήψη πιστοποίησης, με την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσής του, τα βήματα είναι τα ακόλουθα:


1. Αρχικά θα πρέπει να γίνει εγγραφή στην πλατφόρμα του Generation Next (με ιδιότητα "Εκπαιδευτικός" και κατόπιν δήλωση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Σημείωση: Οι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στην πλατφόρμα, παραλείπουν τη διαδικασία εγγραφής και συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας του προγράμματος).

2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής και στο ΕΑΠ / ΚΕΔΙΒΙΜ εδώ, ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται στον εν λόγω σύνδεσμο.

3. Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών αξιολόγησης θα ακολουθήσει η χορήγηση του "Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης" στους/στις επιτυχόντες/ούσες.

Προσοχή! Η εγγραφή των επιμορφούμενων σημαίνει και την αυτόματη αποδοχή της διαδικασίας αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο τρόπος εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, θα πρέπει:

1. Αρχικά, να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του Generation Next με την ιδιότητα "Εκπαιδευτικός".

2. Κατόπιν, να δηλώσουν συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στη σελίδα του Προγράμματος (εδώ).

Σημείωση: Οι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στην πλατφόρμα, παραλείπουν τη διαδικασία εγγραφής και συμπληρώνουν απευθείας τη φόρμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας του προγράμματος (εδώ).

Τι είδους εκπαίδευση ακολουθείται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών;

Ακολουθείται ασύγχρονη υποστηριζόμενη εκπαίδευση, όπου ο/η εκπαιδευόμενος/η μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξολοκλήρου εξ' αποστάσεως.

Έτσι οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος, να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες και να συμμετέχουν στις συζητήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στον δικό τους χρόνο.

Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση υπάρχουν online συναντήσεις, με υποχρεωτική συμμετοχή, οι οποίες έχουν ως στόχο την επίλυση αποριών και ανατροφοδότηση των επιμορφούμενων από την ομάδα των εκπαιδευτών/τριων του Προγράμματος, οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Επιτρεπτό όριο απουσιών: Οι επιμορφούμενοι/ες έχουν δυνατότητα έως 4 απουσιών.

Ποιο είναι το κόστος παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Η συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών “STE(A)M | Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά” παρέχεται εντελώς δωρεάν, όπως όλες οι δράσεις του Generation Next, για όλους και όλες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Τι είδους γνώσεις θα έχει αποκτήσει ο/η εκπαιδευόμενος/η μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζει , διακρίνει και κατανοεί τι είναι STEM και STEAM προσέγγιση και ποια είναι η σημασία τους στην οικοδόμηση ικανοτήτων προετοιμασίας των μαθητών/-τριών για την σταδιοδρομία και τη ζωή στον 21ο αιώνα.
 2. Διακρίνει και διατυπώνει  τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων & στρατηγικών στην διδασκαλία των STEM επιστημών.
 3. Αναγνωρίζει, περιγράφει  και υιοθετεί τις τεχνικές, τα εργαλεία και την τεχνολογία που αξιοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές STEM και STEAM εκπαίδευσης.
Τι είδους δεξιότητες μπορεί να αναπτύξει ο/η εκπαιδευόμενος/η μετά το πέρας της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναπτύσσει /οικοδομεί δεξιότητες STE(A)M εκπαίδευσης, ψηφιακές και  πράσινες δεξιότητες.
 2. Αναπτύσσει  ικανότητες σχεδιασμού/δημιουργίας STEM & STEAM μαθημάτων/ Σχεδίων Εργασίας.
 3. Αναπτύσσει την ικανότητα να παρέχει περιεχόμενο STEM εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριές του/της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 4. Οικοδομεί την γνώση του αντικειμένου και του παιδαγωγικού περιεχομένου τόσο για  μεμονωμένα θέματα STEM/STEAM όσο και για  την δημιουργία συνδέσεων ανάμεσά τους.
Τι είδους πιστοποιητικό λαμβάνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών;

Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», στα οποία αναγράφονται α) η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, β) η μέθοδος διδασκαλίας, γ) οι πιστωτικές μονάδες και δ) οι τίτλοι των θεματικών ή διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.