Διαδραστική Διδασκαλία Θετικών Επιστημών

Κύκλος Μαθημάτων

Διαδραστική Διδασκαλία Θετικών Επιστημών

Μαθήματα

4

Διάρκεια

4 ώρες

Πώς δημιουργούνται οι σεισμοί; Πώς δουλεύει ο τριγωνισμός και το GPS, και πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα παγκόσμιο κυνήγι θησαυρού; Γιατί το νερό είναι η ζωή του πλανήτη μας; Στην ενότητα αυτή βοηθάμε τα παιδιά να απαντήσουν μόνα τους σε αυτές τις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας βιωματικές δραστηριότητες και ψηφιακά διδακτικά σενάρια, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαδραστικής μάθησης στην τάξη! Οι επιλεγμένες εκπαιδευτικές προτάσεις συνδυάζουν τα ψηφιακά εργαλεία με τη βιωματική μάθηση, για μια συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία!