Δραστηριότητα 2 - Νερό

Το νερό είναι ένας πολύ σημαντικός φυσικός πόρος καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της ζωής. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, ζωικοί και φυτικοί, περιέχουν μεγάλο ποσοστό νερού. Καλύπτει το 71% της επιφάνειας της Γης, όμως μόνο το 1% της ποσότητας αυτής είναι πόσιμο.
Γιατί όμως είναι το νερό ο πιο διαδεδομένος διαλύτης, και από ποιά στοιχεία αποτελείται; Θα πίνατε πολύ βρώμικο, ή ακόμα και θαλασσινό νερό; Τι θα κάνατε για να μπορέσετε να το πιείτε; Θα ήταν αυτό το νερό ασφαλές για την υγεία σας; Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιά διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να έχουμε πόσιμο νερό στο σπίτι μας;
Στη δραστηριότητα αυτή συνδυάζουμε ψηφιακά εργαλεία, όπως τα ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια, με βιωματικές δραστηριότητες, με σκοπό να ενθαρρύνουμε τη διαδραστική διδασκαλία και την κατανόηση βασικών εννοιών για την πηγή ζωής στον πλανήτη μας!