Δραστηριότητα 3 - GPS

Η σύνδεση της προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της διδασκαλίας STEM παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, η δραστηριότητα “GPS, τριπλευρισμός και ψηφιακές εφαρμογές” έχει ως στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν την γεωχωρική τους σκέψη, διερευνώντας και κατανοώντας την αρχή λειτουργίας του Παγκοσμίου Συστήματος Θεσιθεσίας (GPS) το οποίο άλλαξε ριζικά την ζωή του ανθρώπου τις τελευταίες δεκαετίες! Πώς δουλεύει το σύστημα GPS; Τι σχέση έχει η γεωμετρία με τους ψηφιακούς χάρτες στο κινητό σας τηλέφωνο; Ελάτε να μάθουμε!