Δραστηριότητα 4 - Σεισμοί

Τι είναι σεισμός; Τι είναι το επίκεντρο του σεισμού, και πώς το εντοπίζουμε; Τι είναι κύμα, πώς δημιουργείται και ποιά είναι τα είδη των σεισμικών κυμάτων; Πώς δημιουργούνται οι δονήσεις στην επιφάνεια της Γης; Στη δραστηριότητα αυτή θα συνδυάσουμε ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία όπως τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια με βιωματικές δραστηριότητες για να κατανοήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό φυσικό φαινόμενο! Η δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με τις βιωματικές δραστηριότητες «Φτιάξε τη δική σου σεισμική τράπεζα» και «Φτιάξε το δικό σου συναγερμό σεισμού» για μια πλήρη εκπαιδευτική εμπειρία!