Ηλεκτρισμός

Κύκλος Μαθημάτων

Ηλεκτρισμός

Μαθήματα

4

Διάρκεια

27 λεπτά

Ο ηλεκτρισμός είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της καθημερινής μας ζωής, που έχει αλλάξει τη ζωή της ανθρωπότητας. Τα βασικά στοιχεία ενός κυκλώματος, οι βασικές αρχές του ηλεκτρισμού είναι γνώσεις που όλοι μας θα χρειαστούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Όμως ο καλύτερος τρόπος να τα μάθουμε είναι να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει, να πάρουμε τα πειράματα στα χέρια μας και να δούμε τη θεωρία να γίνεται πράξη με τα ίδια μας τα μάτια.