Φτιάξε το δικό σου τηλέγραφο

Tι είναι ο κώδικας Morse; Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε σύνθετα μηνύματα χρησιμοποιώντας έναν απλό μηχανισμό και ηλεκτρικό ρεύμα; Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιούμε φτιάχνουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως το δικό μας...τηλέγραφο! Είστε έτοιμοι να εκπέμψετε τα δικά σας μηνύματα; Ο ηλεκτρισμός είναι στα... S.O.S.!