Φτιάξε το δικό σου συναγερμό σεισμού

Ζούμε σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή χώρα, που συχνά δοκιμάζεται από σεισμούς. Η ανάπτυξη συστημάτων προειδοποίησης είναι απαραίτητη για την προστασία όλων μας. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε εγκαίρως μια σεισμική δόνηση; Τι συστήματα συναγερμών υπάρχουν για την έγκαιρη προειδοποίηση ενός σεισμού; Τι σχέση μπορεί να έχει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με την αντισεισμική προστασία;
Στη δραστηριότητα αυτή θα φτιάξουμε το δικό μας συναγερμό σεισμού, χρησιμοποιώντας τις αρχές της φυσικής και ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Έτσι θα δούμε βιωματικά πώς η επιστήμη μας δίνει τα εργαλεία για να μελετήσουμε τον κόσμο γύρω μας αλλά και για να προστατευθούμε από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές! Είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας;
Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να εκτελεστεί συμπληρωματικά με την εκπαδευτική δραστηριότητα «Σεισμοί» της ενότητας «Διαδραστική Διδασκαλία Θετικών Επιστημών» αλλά και ως μέρος της Ενότητας «Ηλεκτρισμός».