Ομάδα 1 / 6ο Γυμνάσιο Χανίων

Γάντι μετάφρασης νοηματικής γλώσσας

Περιγραφή προβλήματος

Οι κωφοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο μας έκανε να ψάξουμε στο διαδίκτυο για τρόπους που μπορεί να λυθεί το ζήτημα αυτό. Η πρόσφατη γνωριμία μας με μαθητή κωφό μας ευαισθητοποίησε ακόμα περισσότερο αφού είδαμε από κοντά τις δυσκολίες στην επικοινωνία μας.

Περιγραφή προτεινόμενης λύσης

Η ιδέα αυτής της κατασκευής είναι να βοηθήσει την επικοινωνία των κωφών με την υπόλοιπη κοινωνία, μέσω μίας οθόνης. Το βασικό υλικό της κατασκευής είναι το γάντι, όπου επάνω του έχουν προσαρμοστεί: ένα breadboard, το Arduino Nano, το Accelerometer (ADXL335), πέντε flexsensors σε κάθε δάκτυλο του γαντιού, πολλά καλώδια και αντιστάσεις. Όλα αυτά συνδέονται με τον υπολογιστή και με την βοήθεια της εφαρμογής Arduino IDE εμφανίζονται στη σειριακή οθόνη οι μετρήσεις των αισθητήρων, οι οποίες στη συνέχεια αποτυπώνονται σε γράμματα. Το γάντι το φοράει ο κωφός και κάνει μία λέξη γράμμα γράμμα στην νοηματική, η κίνηση της οποίας αντιστοιχίζεται στην οθόνη. Σε αμέσως επόμενη φάση θα εμφανίζεται το γράμμα στην οθόνη κινητού μέσω bluetooth, ώστε να είναι και πιο εύχρηστο το σύστημα.

Τη συσκευή μας την ονομάζουμε "Sign language glove".

Η ομάδα
Καθηγητής: Τίτος Σμυρνάκης
Μέλη ομάδας: Αλεξία Μπιτσαξή Β' Γυμνασίου, Μαρινάκη Ζωή Β' Γυμνασίου, Μαργαριτάκη Ιωάννα Β' Γυμνασίου