Συναγερμός προσέγγισης

Στη δραστηριότητα αυτή, βλέπουμε μια πρακτική εφαρμογή της μέτρησης απόστασης με αισθητήρα υπερήχων που γνωρίσαμε στην προηγούμενη δραστηριότητα! Προσθέτοντας ένα βομβητή (buzzer) μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συναγερμό ο οποίος ηχεί μόλις κάποιο αντικείμενο πλησιάσει πολύ κοντά στον αισθητήρα υπερήχων. Η κατασκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αισθητήρας προσέγγισης σε κάποιο ρομποτικό όχημα, ή ως βάση για έναν συναγερμό παράνομης στάθμευσης, συναγερμό προστασίας μουσειακών εκθεμάτων ή ακόμα και ενός συστήματος ειδοποίησης στο παρκάρισμα!