Αισθητήρας θερμοκρασίας

Στη δραστηριότητα αυτή, εισάγουμε στην κατασκευή μας ένα «θερμόμετρο»! Ο αισθητήρας θερμοκρασίας LM35 μας δίνει μεταβαλλόμενη τάση, η οποία είναι γραμμικά ανάλογη της εκάστοτε θερμοκρασίας. Με απλό τρόπο μπορούμε να «διαβάσουμε» αυτή την τάση και να μετατρέψουμε την τιμή της στην τιμή της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί στη συνέχεια να απεικονιστεί στο σειριακό μόνιτορ ή σε κάποια οθόνη. Έτσι η κατασκευή μας μπορεί πλέον να παρακολουθεί τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος της, μια πολύ σημαντική εφαρμογή για τη δημιουργία κατασκευών που στοχεύουν στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και καιρικών συνθηκών, στην προστασία από πυρκαγιές και πολλές ακόμα εφαρμογές!