Ρομποτικό όχημα

Στη δραστηριότητα αυτή ενσωματώνουμε όλες τις καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στην ενότητα Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά για να κατασκευάσουμε το δικό μας ρομποτικό όχημα! Το ρομποτάκι μας θα κινείται αυτόνομα και θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει εμπόδια! Μπορείτε να ενσωματώσετε και άλλα περιφερειακά εξαρτήματα ή αισθητήρες, ώστε το ρομποτάκι σας να αποκτήσει και άλλες λειτουργίες: Για παράδειγμα, ενσωματώνοντας ένα εξάρτημα servo και το κατάλληλο ρομποτικό χέρι, το ρομποτάκι μας μπορεί να βρίσκει και να μαζεύει τα σκουπίδια!