Αισθητήρας απόστασης

Στη δραστηριότητα αυτή, εισάγουμε τους μαθητές στην έννοια της μέτρησης απόστασης με τη χρήση ενός πομπού και δέκτη υπερήχων. Η βασική γνώση του τύπου της ταχύτητας και της ταχύτητας του ήχου εφαρμόζεται για τη μέτρηση της απόστασης από ένα εμπόδιο - μια βασική εφαρμογή που θα έχει τεράστια χρησιμότητα για τη δημιουργία αυτόματων και ρομποτικών κατασκευών!