Οθόνη LCD

Στη δραστηριότητα αυτή, μαθαίνουμε πώς να ενσωματώσουμε στην κατασκευή μας μια οθόνη LCD, και να την ελέγξουμε μέσω στη πλατφόρμας Arduino. Έτσι, μπορούμε να «τυπώσουμε» μηνύματα στην οθόνη αντί για το σειριακό μόνιτορ, και η κατασκευή αποκτάει καινούριες δυνατότητες! Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει δύο παραδείγματα συνδεσμολογίας της οθόνης LCD: σε σύνδεση παράλληλης επικοινωνίας, και σε επικοινωνία I2C (ή I2C), η οποία εκμεταλλεύεται μια ειδική λειτουργία της οθόνης και μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε 4 αντί 8 γραμμές επικοινωνίας, εξοικονομώντας ακροδέκτες του Arduino ώστε να τους αξιοποιήσουμε για κάποια άλλη συνδεσμολογία. Μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε τη μία ή και τις δύο εναλλακτικές συνδεσμολογίες. Η πρώτη συνδεσμολογία (σε παράλληλη σύνδεση) είναι λιγότερο εύχρηστη, αλλά μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την οθόνη LCD όταν δεν έχουμε στη διάθεσή μας τη διεπαφή I2C.