Φώτα που ανάβουν στο σκοτάδι

Στη δραστηριότητα αυτή, ξεκινάμε το ταξίδι μας στις εκπληκτικές δυνατότητες των αισθητήρων του Arduino! Στην ενότητα Arduino Basics, είδαμε πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε μια αυτόματη κατασκευή, γνωρίσαμε τις βασικές ελέγχου και εξοικειωθήκαμε με τη χρήση των ψηφιακών, ψευδοαναλογικών, και αναλογικών εισόδων του Arduino. Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις βασικές δυνατότητες: Χρησιμοποιώντας μια πληθώρα διαφορετικών αισθητήρων μπορούμε μέσω των ακροδεκτών της πλακέτας να «διαβάσουμε» σήματα τα οποία θα ελέγχουν αυτόματα τη λειτουργία των κατασκευών! Το ταξίδι ξεκινάει με τον αισθητήρα φωτός, και τη δημιουργία LED φωτισμού που ανάβει αυτόματα στο σκοτάδι!