Ζάρι με micro:bit

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν το micro:bit και εξοικειώνονται με τη χρήση των κουμπιών που διαθέτει. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 45 λεπτά, τα οποία αξιοποιούνται στη δημιουργία των προγραμμάτων, τη δοκιμή και την αξιολόγησή τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται σε βασικές λειτουργίες του μικρού υπολογιστή micro:bit.