Εισαγωγή στο micro:bit

Στην παρούσα εισαγωγή παρουσιάζονται ορισμένες βασικές έννοιες για τη χρήση του μικρού υπολογιστή micro:bit. Μέσα από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το micro:bit οι μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώνονται με τον προγραμματισμό αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών.