Η καρδιά που αναβοσβήνει

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν το micro:bit και μαθαίνουν να το φωτίζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζεται μία καρδιά. Αφού εξοικειωθούν με τη λειτουργία του microbit, επεκτείνουν το πρόγραμμά τους κάνοντας την καρδιά να αναβοσβήνει. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 45 λεπτά, τα οποία αξιοποιούνται στη δημιουργία των προγραμμάτων, στη δοκιμή και την αξιολόγησή τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται σε βασικές λειτουργίες του μικρού υπολογιστή micro:bit.