Αισθητήρας Φωτός

Στη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον αισθητήρα φωτός που διαθέτει το micro:bit. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 20 λεπτά, τα οποία αξιοποιούνται στη δημιουργία των προγραμμάτων, τη δοκιμή και την αξιολόγησή τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται σε βασικές λειτουργίες του μικρού υπολογιστή micro:bit.