Το διαδραστικό μου όνομα

Στη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να γράφουν το όνομά τους δίνοντας διαφορετικές ιδιότητες σε κάθε γράμμα του. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 45 λεπτά. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται σε νέες εντολές προγραμματισμού και περαιτέρω δυνατότητες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Scratch.