Τα πρώτα μας βήματα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Scratch

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 45 λεπτά. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται με βιωματικό τρόπο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Scratch.