Ένα παιχνίδι κυνηγητού

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να μετακινούν τον ήρωα στο χώρο και σχεδιάζουν το πρώτο τους παιχνίδι κυνηγητού. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 45 λεπτά. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες εισάγονται σε βασικές εντολές προγραμματισμού και τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Scratch.