Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς

Στο παρόν μάθημα θα δώσουμε κάποιες συμβουλές για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών στο AI. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και του Λυκείου να προετοιμάσουν το μαθητικό κοινό τους για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει το AI.