Βασικά εργαλεία (ChatGPT, Bard κ.ά.)

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο ζωής μας. Τα εργαλεία AI χρησιμοποιούνται πλέον σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η επιχειρηματικότητα και η ψυχαγωγία. Στη παρούσα ενότητα, θα εξετάσουμε πέντε βασικά εργαλεία AI που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και τη διαχείριση περιεχομένου.