Δεοντολογία, Ηθική και ασφάλεια Διαδικτύου

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι μια γρήγορα αναπτυσσόμενη τεχνολογία με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Ωστόσο, το AI θέτει επίσης μια σειρά από ηθικές και δεοντολογικές προκλήσεις. Το AI είναι ένα εργαλείο με ευρύ πεδίο εφαρμογών. Από τη μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας. Από την άλλη, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αυτόνομων όπλων, στην προώθηση παραπληροφόρησης και στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το AI χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα και ότι δεν χρησιμοποιείται για να βλάψει τους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Οι παραπάνω, είναι μόνο μερικές από τις ηθικές και δεοντολογικές προκλήσεις που θέτει το AI. Είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με αυτές τις προκλήσεις, καθώς το AI συνεχίζει να αναπτύσσεται.