Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση

Η μηχανική μάθηση (Machine Learning - ML) είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης που δίνει στους υπολογιστές τη δυνατότητα να μαθαίνουν από την εμπειρία και να αναγνωρίζουν μοτίβα στα δεδομένα. Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τις βασικές αρχές και τεχνικές της μηχανικής μάθησης, θα γνωρίσουμε σημαντικούς βασικούς όρους, θα διερευνήσουμε και πρακτικές εφαρμογές και στο τέλος θα φτιάξουμε ένα δικό μας μοντέλο μηχανικής μάθησης.