Αναλογικό AI: Πώς λειτουργεί η μηχανική μάθηση;

Σε αυτό το μάθημα, τα παιδιά διερευνούν και μαθαίνουν, χωρίς τη χρήση ψηφιακών μέσων, πώς οι υπολογιστές λαμβάνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας διαδικασίες ταξινόμησης, οι οποίες αποτελούν τον τρόπο επίτευξης μηχανικής μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια επιλογή και να την ελέγξουν χρησιμοποιώντας τα δικά τους δέντρα αποφάσεων.