Δημιουργία εφαρμογής AI με το Arduino

Σε αυτό το project θα φτιάξουμε μία εφαρμογή Arduino, που θα παίρνει μετρήσεις υγρασίας και θερμοκρασίας, και θα επικοινωνεί με το ChatGPT ώστε να λάβει και να προβάλει ένα σύντομο χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε την πλακέτα Arduino Uno R4 WiFi, η οποία διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.