Αναβοσβήνουμε 2 LED

Στη δραστηριότητα αυτή φτιάχνουμε το δικό μας «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»! Αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήσαμε στις ενότητες “Arduino Basics”, “Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά” και “App Development”, θα συνδέσουμε λαμπάκια μας με τον μικροελεγκτή Arduino και αυτόν με το κινητό μας τηλέφωνο. Δημιουργώντας την κατάλληλη εφαρμογή, θα μπορούμε πλέον να ελέγχουμε τα λαμπάκια μας, συνδεδεμένα πλέον στο «Διαδίκτυο των Πάντων» μέσω του κινητού μας τηλεφώνου! Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία των δικών μας αυτοματισμών. Mε λίγη εξάσκηση, θα μπορούμε πλέον να συλλέγουμε δεδομένα και να ελέγχουμε τους αισθητήρες και τα περιφερειακά των κατασκευών μας από απόσταση! Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας είναι οι γνώσεις των ενοτήτων “Arduino Basics”, “Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά” και “App Development”.